انجمن گفتگوی رایمند

در رابطه با دسته‌بندی مباحث تخصصی GNSS

مباحث تخصصی GNSS در اینجا مطرح میشه:

  • شما میتونید آخرین دستاوردهای فناوری را در اینجا به اشتراک بزارید.
  • در مورد فناوری هایی که در گیرنده های GNSS معرفی میشه با هم بحث کنیم.
  • موضوعاتی مثل سیگنالها، سیستم ها، تداخل امواج، کانال ردیابی، کد و فاز، مالتی پث، سرویس های تصحیحات ماهواره ای L-Band، با ارجاع به منابع علمی و تخصصی قابل استناد مطرح میشه.