انجمن گفتگوی رایمند

در رابطه با دسته‌بندی تحلیل و بررسی فنی و اقتصادی گیرنده های GNSS

در این بخش در خصوص مشخصات فنی گیرنده ها ، فاکتورهایی که باید در خرید یک گیرنده به آن توجه داشت، تفاوت و مقایسه قیمت گیرنده ها بحث و بررسی انجام میشه. شرایط متنوع فروش، اطلاع رسانی در خصوص جشنواره های فروش محصولات رایمند هم اینجا اطلاع رسانی میشه