انجمن گفتگوی رایمند

آموزش نرم افزار RaySurvey

هر سوال، نظر، پیشنهادی در خصوص نرم افزار RaySurvey دارید اینجا بپرسید.

ممنون میشم در مورد تفاوت تک تیک و دو تیک در نرم افزار توضیح بدین؟

دوستان ممنون میشم در مورد تفاوت Local Area و UTM Area که در بخش Area هست، توضیح بفرمایید. تفاوتشون برخی جاها تا 30 متر مربع هم میرسه
کاربرد این دو تا کجاها هست؟ واسه سند تک برگ کدومش مورد استناده؟ به صاحب زمین کدومش رو باید داد؟

دقت و صحت اندازه‌گیری به عواملی چون خطای چند مسیری (Multipath)، وجود موانع (Obstractions)، هندسه ماهواره‌ها و شرایط اتمسفر محیطی وابسته است.

دقت ادعا شده در دیتاشیت گیرنده در شرایط نرمال مطرح است.
به‌عبارت دیگر در صورتی که:

1 آسمان منطقه باز باشد،
2 فاصله گیرنده تا ایستگاه مرجع مناسب باشد(به طور مثال در روش single Base RTK زیر 30 کیلومتر باشد)
3 تعداد ماهواره مناسب ردیابی شده باشد(در محیط چالشی بالای 15 ماهواره ردیابی شود.)
مختصات با درصد اطمینان زیادی دقیق و صحیح است و فیکس با دو تیک در نرم‌افزار قابل مشاهده است.

دوستان میشه در مورد تاثیر (EMI (Electro Magnetic Interference بر صحت و دقت انداز‌ه‌گیری توضیح دهید.

در برخی موارد ممکن است گیرنده دارای یک تیک و یا دو تیک باشه. یکی از دلایل ممکنه بیس لاین بلند باشه و گیرنده به دقت خیلی بالا نرسه. در این صورت حتما فاصله تا ایستگاه مرجع کنترل بشه.
یکی از دلایل دیگر هم میتونه به نوع منطقه مرتبط باشه، تو محیطهای چالشی ( مناطق شهری با ساختمان های بلند، مناطق دارای تداخل امواج رادیویی، دکلهای فشار قوی برق، دکل های BTS و …)بدلیل وجود عوامل مختل کننده سیگنالهای gps ممکنه گیرنده با دقت پایینتر فیکس بشه که در اینصورت گیرنده یک تیک میخوره

1 Likes

در نرم‌افزار Raysurvey ورژن 2.7.1 این قابلیت وجود دارد تا کیفیت برداشت در حالت دقت عادی یا دقت بالا (یک تیک یا دو تیک) توسط کاربر تنظیم شود.
به منظور استفاده از این قابلیت در نرم‌افزار:
با انتخاب آیکون List، وارد بخش settings شده و با انتخاب Measuring Quality نوع کیفیت Fix شدن گیرنده را تعیین نمایید.
WeChat Screenshot_20210407103619

باید متذکر گردید که در هر دو حالت High و Normal، ابهام فاز حل شده و گیرنده در حالت فیکس قرار دارد، اما در حالت High شرایط سخت‌گیرانه‌تری جهت پذیرش فیکس بودن در نظر می‌گیرد.

این امکان در نرم افزار Raysurvey وجود دارد که اگر برداشت در UTM Zone اشتباه انجام شود، مختصات نقاط در زون صحیح استخراج گردد و نیاز به دوباره برداشت کردن عارضه وجود ندارد.
بدین صورت که در پروژه مربوطه، در بخش ویرایش پروژه UTM Zone صحیح در بخش Coordinate System وارد شود.


سپس از قسمت Menu>>DataList>>Point با لمس آیکون export، از نقاط خروجی تهیه شود.

در نتیجه نقاط در فایل خروجی دارای مختصات صحیح در زون صحیح سیستم تصویر می باشند.

از دیگر قابلیت‌های نرم‌افزار Raysurvey ورژن 2.7.1 محاسبه انحراف استاندارد و حذف مختصات‌های خارج از محدوده است.

اگر کاربر قبل از توقف برداشت Average، به سمت نقطه بعدی حرکت کند، گیرنده در زمان جابجایی نیز نقاطی را ثبت می‌نماید و این باعث عدم صحت در مختصات میانگین برای نقطه مورد نظر می‌شود. در این حالت می‌توان با محاسبه انحراف استاندارد و بهبود آن، مختصات‌های خارج از محدوده را حذف نمود.

برای این منظور، چنانچه در صفحه Measuring Settings و در بخش تنظیمات برداشت Average گزینه Show Points STD فعال باشد، پس از توقف برداشت Average نحوه پراکندگی نقاط نمایش داده می‌شود.

پارامترهای گزینه FILTER عبارتند از:
None: در این حالت همه نقاط (چه نقاط موجود در داخل دایره دقت و چه نقاط خارج از آن) نمایش داده می‌شود.
1STD: محاسبه انحراف استاندارد نقاط با احتمال 68 درصد
2STD: محاسبه انحراف استاندارد نقاط با احتمال 95 درصد
3STD: محاسبه انحراف استاندارد نقاط با احتمال 99 درصد
RESET: نادیده گرفتن تمامی محاسبات و بازگشت به حالت اولیه (شامل همه نقاط برداشت شده)

با انتخاب هر یک از گزینه‌های 2STD ،1STD و 3STD انحراف استاندارد مجموعه نقاط، محاسبه شده و دایره دقت مسطحاتی به شعاع اندازه STD ترسیم می‌گردد. نقاطی که خارج از دایره باشند حذف شده و در محاسبه میانگین استفاده نمی‌شوند.
با لمس گزینه Improve برای نقاط داخل دایره انحراف استاندارد جدیدی محاسبه شده و دایره دقت دیگری بر مبنای آن ترسیم می‌گردد. در این مرحله نیز نقاط خارج از دایره حذف می‌شوند.

پارامترهای موجود در صفحه عبارتند از:
Cnt: عدد سمت راست بیانگر تعداد کل نقاط و عدد سمت چپ نیز نشان‌دهنده تعداد نقاط داخل دایره است.
1pSTD: انحراف استاندارد موقعیت مسطحاتی در حالت 1STD برحسب متر (همچنین 2pSTD و 3pSTD)
hSTD: انحراف استاندارد مؤلفه ارتفاعی بر حسب متر
نقطه قرمز رنگ: مختصات میانگین کل نقاط
نقطه سبز رنگ: مختصات میانگین نقاط داخل دایره
Min: کوچکترین مؤلفه N ،E و h نقاط ترسیم شده
Max: بزرگترین مؤلفه N ،E و h نقاط ترسیم شده
Avg: میانگین نقاط ترسیم شده
جهت ذخیره نمودن مختصات، آیکون Save را لمس نمایید و در صورت عدم تمایل به ذخیره نقطه از گزینه DISCARD استفاده کنید.