انجمن گفتگوی رایمند

استاندارد تست صحت گیرنده

آیا استانداردی برای تست عملکرد یک گیرنده وجود دارد؟

قبل از شروع نقشه‌برداری ، این نکته حائز اهمیت است که کاربر از تجهیزات، گیرنده GNSS و آنتن اطمینان حاصل کند و دقت کافی برای کار مورد نیاز حاصل شود.
در بخش 8 از ISO 17123، روش‌های میدانی در تعیین و ارزیابی دقت سیستم های اندازه گیری GNSS در تعیین موقعیت آنی (GNSS RTK) مطرح شده است. در این بخش از ISO 17123 ، دو روش میدانی مختلف، یعنی روش تست ساده و روش تست کامل توضیح داده شده است.
ISO 17123-8, Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying instruments — Part 8: GNSS field measurement systems in real-time kinematic (RTK)

ممنون🙏.
میشه لطف کنید بفرمایید از کجا میتونیم دستورالعمل
این استاندارد را ببینیم؟

دستورالعمل آن در سایت شرکت مکان‌پرداز رایمند به عنوان مقاله موجود است.
لینک دسترسی و دانلود آن طی چند روز آینده قرار داده می‌شود.

دستورالعمل استاندارد ISO 17123 در سایت رایمند https://raymandgnss.ir/iso/ در دسترس است.